První nájemníci se do bytového domu Bobrůvka začnou stěhovat po Novém roce. „Termín kolaudace je stanoven na 9. prosince," dodal starosta Pipa, který byl iniciátorem přebudování někdejší školní budovy na nájemní byty.

Bobrůvka tak mohla zájemcům nabídnout nové bydlení a zároveň vyřešila problém, „co s ní" místní škola byla totiž od roku 2001 prakticky prázdná, pouze některé prostory obec pronajímala jako kanceláře. Zbytek objektu se vždy přes zimu temperoval bez dalšího využití. „Probírali jsme možnosti získání nájemce, hovořilo se i o prodeji nebo demolici budovy. Pronájem vzhledem k jejímu charakteru nevyšel, prodej a demolice byly vyloučeny," popsal starosta, který pak zastupitelům navrhl přestavět školu na bytový dům.

Všechny nové byty jsou dvoupokojové a vybavené kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči, koupelnou a WC, předsíní i s malým samostatným skladem.

Dva byty v přízemí jsou byty s pečovatelskou službou, s nájemným kolem 1400 korun. Určené jsou výhradně pro sociálně znevýhodněné osoby a dotací na jejich stavbu přispělo ministerstvo pro místní rozvoj. „Tyto byty jsou samozřejmě bezbariérové, včetně přístupu do budovy," připomněl starosta.

Všechny byty v domě jsou připojené na obecní vodovod, kabelovou televizi a nájemníci mohou přímo u budovy parkovat.

Bobrůvka má kolem 250 obyvatel, pro malou obec byla tedy vzhledem k možnostem rozpočtu tak rozsáhlá rekonstrukce školy náročnou akcí. „Diskutoval jsem o záměru se zastupiteli a obyvateli obce, ptal se na jejich názory. Nakonec jsem získal příznivou odezvu, že bydlení je dobrý nápad," doplnil starosta Pipa.

Rekonstrukce staré školy stála obec 7,6 milionu korun, včetně vybavení nových bytů. Bobrůvka náklady pokryla 1,4 milionu z obecní pokladny, výhodným úvěrem ve výši 5 milionů a dotací z ministerstva pro místní rozvoj, které částkou 1,2 milionu přispělo na stavbu zmíněných pečovatelských bytů.

V prostorách školy bylo nutné provést velké dispoziční změny, například snížit stropy nebo nově instalovat rozvody elektřiny, vody, odpadů a plynu či izolovat základní zdivo. „Venkovní práce pak kromě jiného zahrnovaly provedení svislé hydroizolace obvodového zdiva, novou kanalizaci, vybudování přístřešku nad vstupem, bezbariérového přístupu, parkovací plochy nebo nové přípojky elektřiny," přiblížil Slavomír Pipa.

Kompletní rekonstrukci budovy Bobrůvečtí rozdělili na dvě části. První je už takřka dokončená, kolaudace se uskuteční 9. prosince. „Ve druhé etapě dále plánujeme podle finančních možností obce opravit venkovní omítky a zateplit a natřít střechu," připomněl starosta. V domě jsou navíc ještě volné prostory o výměře zhruba 50 metrů čtverečních. „Pokud se nevyužijí jinak, třeba jako posilovna a podobně, jsme připraveni je přestavět na malý byt," zmínil Pipa.

O nápadu předělat starou školu na bytový dům začali v Bobrůvce diskutovat v roce 2012, a všechny náležitosti, včetně žádosti o dotaci, stavebního povolení a výběrového řízení na dodavatele stavby se podařilo vyřídit do přelomu let 2014 a 2015. „Stavební práce pak byly zahájeny v říjnu loňského roku a nyní jsou těsně před dokončením. Velmi nás těší, že se nám podařilo projekt úspěšně dovést do konce a nabídnout lidem v Bobrůvce pěkné trvalé bydlení," dodal ještě starosta Slavomír Pipa.

Kvůli přestavbě školy uložili poplatníkům mimořádnou přirážku

Snímek je ze školního roku 1921/1922. Pár let předtím obec dokončila přestavbu přízemní budovy školy, jež přestala stačit ve školním roce 1913/1914.Zdroj: OÚ Bobrůvka/archiv

Bobrůvka - Školáci opustili třídy bobrůvecké školy před patnácti lety. „V roce 2001 zemřel pan učitel Josef Vochozka, jenž naposledy vyučoval děti z Bobrůvky v místní jednotřídce. Všechny okolnosti náhrada učitele, počet dětí či investice do budovy školy, nahrávaly ukončení provozu a převedení dětí do nedaleké základní školy v Bobrové. Ta v té době prošla celkovou rekonstrukcí a rozšířením, a myslím si, že tam dnes mají žáci ze spádových obcí více možností i bezvadné zázemí," řekl Slavomír Pipa, starosta Bobrůvky.

Budovu školy v Bobrůvce zkolaudovali v roce 1866, obec ji zřídila za 5 tisíc zlatých. „V dřívějších dobách bývala obec Bobrůvka přiškolena k Horní Bobrové. Menší žáky a v zimě i ty větší vyučoval Josef Veselý a po něm jeho syn Jakub Veselý. Oba se zabývali tesařstvím, učili ve staré škole v nynějším čísle 21 asi od r. 1800 až do r. 1858. Jakub Veselý si pak vystavěl nový domek (nynější č. 64), kde dodnes říká se po chalupě ‚u Kantorů'. Starou školu koupil v roce 1866 Jan Kadela, hajný z Radešína, který uvnitř budovy mnoho přestavěním změnil," říká o historii bobrůvecké školy obecní kronika.

Škola byla od roku 1858 jednotřídní. Ve školním roce 1913/1914 přesáhl počet žáků 80 „a bylo nutno zříditi při škole pobočku". Školní rada rozhodla přistavět jedno poschodí, aby škola získala dvě nové učebny i byt pro učitele.

Stavba začala v červenci 1914. „Když vypukla světová válka, dělníci se od stavby rozutekli. Na podzim r. 1914 bylo opět pracováno a jen stěží postaveny byly venkovní zdi a budova opatřena byla střechou," popisuje kronika potíže s rekonstrukcí. Jak ji dělníci opustili, tak potom budova stála téměř pět let. V roce 1919 pak starosta Tomáš Sýkora začal „působením správce školy i tlakem občanstva" jednat se staviteli o dokončení stavby.

Náklady měly činit přes 40 tisíc korun, a místní radní se obávali, zda na to bude mít obec peníze. „Uložena byla 1000 % mimořádná obecní přirážka, kterou poplatníci platili hotově obecní radě, aby byl k disposici potřebný kapitál. Všichni poplatníci této povinnosti dostáli," dodává kronika. V roce 1920 pak byla přestavba zkolaudována.