„Povodí Moravy obdrželo od starostů Bystřice nad Pernštejnem, Dalečína, Chlu〜mu - Korouhvic a Víru návrhy pro stanovení nových ochran〜ných pásem vodní nádrže Vír I.,“ potvrdila informaci mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Starostové dotčených obcí chtějí trvalé vyjmutí lesní účelové komunikace z režimu ochranných pásem, zrušení brány a zprovoznění parkoviště u hráze. Dále požadují povolit rybářům odlov některých druhů ryb a snížit u části nádrže první stupeň ochrany na druhý.

„Jednotlivé body pracovníci Povodí Moravy prozkoumávají. O případném přistoupení na některé požadavky bude se starosty jednáno na zářijové schůzce,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Část přehrady však podle Světlíka vyňata z I. pásma určitě nebude.

„Trváme na tom, že celá vodní nádrž musí zůstat v I. pásmu hygienické ochrany. Přestože starostové požadují, aby do II. pásma ochrany byla zařazena první polovina nádrže, což je 500 metrů od vodárenského odběru, není možné hazardovat s garancí kvalitní vody v druhé polovině. Hájíme tím zájmy statisíců lidí, kteří vodu z nádrže Vír odebírají,“ vzkázal ředitel Radim Světlík.

Na přehradě je zapovězeno koupání, rybolov i provozování plavidel. V osmikilometrovém okruhu kolem nádrže, která zásobuje pitnou vodou část obyvatel Vysočiny i Jihomoravského kraje, platí přísnější pravidla například i pro parkování aut a pro zemědělskou výrobu.

Spory a dohady o tom, co se u přehrady podle zákona ještě smí a co už ne, se táhnou dlouhá léta. Před devíti lety byla zprovozněna komunikace pro pěší i cyklisty, po které dnes vede Svratecká vodohospodářská naučná stezka.

Nejdříve takzvaná pravobřežka fungovala v prozatímním režimu, později po různých legislativních zmatcích byla ze strany Povodí Moravy neformálně zpřístupněna.

Když ale na naučnou stezku chtěli před dvěma lety Bystřičtí v rámci projektu Bystřická zastavení umístit odpadkové koše a lavičky, představovalo to už problém.

„Z přehrady v Brně se také bere pitná voda. Rekreace tam ale povolena je, protože není zařazena mezi vodárenské nádrže,“ uvedl bystřický starosta Karel Pačiska s tím, že přece nechtějí, aby přehradu oblehly stovky turistů. „Lodičky by snad negativní dopad na kvalitu vody mít nemohly,“ dodal Pačiska.

Podobně to vidí i starosta Víru Ladislav Stalmach. „Například omezený rybolov nebo i koupání nevidím jako důvod k obavě ze znečištění vody v přehradě,“ poznamenal starosta.

---------

Přehrada ve Víru

- přípravy začaly v roce 1947, na stavbě pracovalo 1400 dělníků

- písek a cement se dovážel na nádraží v Bystřici nad Pernštejnem, odtud pak deset kilometrů dlouhou lanovkou až do betonárky; na stavbu bylo použito 500 tisíc kubíků betonu, stavba byla dokončena v roce 1957

- přehrada slouží jako ochrana před povodněmi na dolním toku Svratky, vyrábí elektrický proud v hydroelektrárně, v létě vyrovnává nízký stav hladiny Svratky a je zdrojem pitné vody i pro 50 kilometrů vzdálené Brno

- díky prvnímu ochrannému pásmu, které v okolí nádrže platí, je zakázán i přístup k vodě