„Naším cílem je hlavně poděkovat lidem, kteří se o rozvoj města nějakým způsobem zasloužili, a to v nejrůznějších oborech. Pravidelně se mezi osobnostmi objevují lidé z kulturní oblasti, lékaři nebo podnikatelé. Prostě ti, kteří si zaslouží poděkování za to, co udělali pro město. Je to zhodnocení jejich celoživotního přínosu, měl by to být tedy člověk, který má svou profesní kariéru už uzavřenou,“ popsal vybrané osobnosti z řad novoměstských obyvatel Michal Šmarda.

Po minulé „černé neděli“, kdy ocenění dostali někdejší gymnaziální profesorka, patriotka a ikona novoměstského společenského a kulturního dění Jana Černá, podnikatel a stavitel Josef Černý a amatérský historik, regionální publicista, bývalý starosta a novoměstský rodák Jaromír Černý, se mezi oceněné dostal tentokrát i lékař Jindřich Hauk. Mnozí jej ovšem neznají pouze coby pediatra a primáře dětského oddělení, ale také jako novoměstského zastupitele, který se zasadil o zrušení hazardu.

Druhý oceněný Jiří Janíček je dlouholetým členem novoměstského skautského střediska. Stál také u znovuobnovení skautingu na konci 70. let minulého století a byl jedním z hlavních iniciátorů úsilí o návrat chaty Mercedes novoměstským skautům.

Třetí osobností města se v letošním roce stal Ján Hudák, rodák ze slovenského Nižného Hrabovce. Působil na různých pracovních pozicích nejprve v národním podniku Artis, následně pak po revoluci ve firmě Sporten, kterou více jak pětadvacet let také vedl.

Návrhy na ocenění podávají členové společenské a kulturní komise i zástupci dalších komisí. Konečné slovo při výběru má ovšem starosta města. „Původně měli vybírat radní, ale vzhledem k tomu, že někteří z nich patřili mezi navržené, ponechal jsem si právo posledního slova sám,“ usmál se Michal Šmarda.