Takzvaná Bílá kniha dopravy přinese také návrhy na řešení situace včetně zevrubného popisu všech kroků. Součástí bude zpráva o dosavadních pracích. „Po diskuzi členů zastupitelstva jednotlivé body spolu s odborem dopravy sepíšeme do jednoho materiálu a ten pod názvem Bílá kniha zveřejníme. Zároveň bude sloužit jako návod pro postupné odstraňování problematických míst," konstatoval Necid. O nejklíčovějších potížích již jednala rada města s experty z dopravního inspektorátu a úředníky z odboru dopravy a výstavby. Právě z názorů a stanovisek zúčastněných osob chce starosta připravit pro zastupitele seminář.

Projekt křižovatky

Velké Meziříčí leží na objízdné silnici dálnice D1, průtah městem ve směru z Prahy do Brna bývá často ucpaný tranzitní dopravou. Kamiony se dálnici vyhýbají kvůli úsporám za mýto. Radnice tedy chce spolupracovat s obcemi na trase silnice II/602, které jsou zatíženy obdobně. V dokumentu bude mít dále své místo okružní křižovatka u odbočky na Dolní Radslavice. „Tyto dva příklady ukazují, že se lze dohodnout s Krajem Vysočina jakožto vlastníkem komunikace. Moje nejnovější zkušenost z jednání s dopravním náměstkem hejtmana Liborem Jouklem je pozitivní. Oba uvedené problémy přijal jako klíčové a slíbi významnou součinnosti při jejich řešení," tvrdí Radovan Necid. Sdělil rovněž, že město v případě kruhového objezdu už nachystalo a zaplatilo projekt.

V bílé knize nebude chybět ani pasáž zabývající se křížením silnic v ulicích Třebíčská a Hornoměstská při dopravní špičce se při odbočování vlevo z Třebíčské tvoří kolony, nebo mostem ve Vrchovecké ulici, jehož betonové zábradlí brání motoristům vjet bezpečně na hlavní silnici. „Tento most byl pro zlepšení rozhledu řidičů opatřen silničním zrcadlem a křižovatka je řádně označena," podotkl ovšem Joukl.

Další neméně důležitou změnou mají být přechody pro chodce a zastávky autobusů na zmiňované „šestsetdvojce", zklidnění dopravy a parkování v Čechových sadech či řešení křižovatky u základních škol v ulicích Oslavická a Školní.