Jejím cílem je jednak rozšíření kapacity stacionáře a také zkvalitnění poskytovaných služeb. „Prostory celého stacionáře budou zrekonstruovány a uzpůsobeny potřebám lidí s postižením.

Vznikne zde cvičná kuchyň s kuchyňskou linkou pro osoby na vozíku, nově budou zřízeny dílny pracovní terapie, místnost pro rehabilitaci, ale také místnosti pro poskytování kvalitní služby osobám s těžkým kombinovaným postižením,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.

Současně ve stacionáři vznikne snoezelen. To je místnost vybavená vodním lůžkem, která nabízí příjemné zvukové, zrakové, čichové, hmatové a další podněty. „Cílem pobytu ve snoezelenu není pouze relaxace, ale také aktivizace a rozvoj smyslového vnímání především u lidí s těžkým postižením,“ podotkla Zelená.

Oblastní charita připravuje ve Velkém Meziříčí kromě rozšíření stacionáře také zřízení služby osobní asistence, která v tamním regionu prozatím chybí.

Cílem této služby je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by za normálních okolností dělal sám. Dotace z Unie

„Jedná se například o asistenci při zvládnutí sebeobsluhy, při každodenních běžných činnostech v domácnosti, doprovod na pracoviště, dětí do školy, nepravidelné doprovody k lékaři a za kulturou,“ vyjmenovala ředitelka žďárské charity. O finance na rekonstrukci budovy a rozšíření služeb bude Oblastní charita žádat především z fondů Evropské unie.

Lucie Pátková