V nových prostorách vznikne například místnost pro rehabilitaci, relaxační místnost s vodním lůžkem a světelnými efekty či cvičná kuchyň, kde budou klienti trénovat přípravu jednoduchých jídel. „V současné době navštěvuje stacionář jedenáct klientů. Díky přestavbě se kapacita bude postupně navyšovat až na pětadvacet,“ přiblížila možnost rozšíření vedoucí stacionáře Alena Poulová.

Nově bude zřízena také služba osobní asistence, která bude mít v budově svoje zázemí. Pracovník bude jezdit za klienty domů. Bude je doprovázet na cestě do školy, do zaměstnání nebo jim bude pomáhat v domácnosti. „O rekonstrukci jsme uvažovali již několik let. Dalo by se říci, že od roku 2004, kdy stacionář převzala Charita. Samotná budova byla ve špatném stavu a především nebyla uzpůsobená potřebám uživatelů, provozu stacionáře. Nevyhovovala současným standardům,“ sdělila vedoucí Poulová.

Devatenáct milionů korun

Rekonstrukce započala na sklonku letošního března. V současné době je stavba zkolaudovaná a do konce měsíce by měla být předána. Během prosince pak bude nastěhován nábytek.

Předpokládané náklady na rekonstrukci se vyšplhají až na devatenáct milionů korun. „V této částce je zahrnuta příprava projektové dokumentace a žádosti o dotaci z Evropské unie, nákup budovy, stavební práce, kompletní vybavení, ale také pořízení nového auta pro osobní asistenci“ vysvětlila Alena Poulová.

Peníze pocházejí nejen z evropských dotací, ale na rekonstrukci se finančně podílí také kraj Vysočina a Velké Meziříčí. Nemalou část prostředků získal stacionář rovněž z benefičních akcí, od dárců, ale také z Tříkrálové sbírky. „V Tříkrálové sbírce se v posledních třech letech vybralo v našem regionu bezmála pět a půl milionu korun. Část peněz právě putovala na rozsáhlou rekonstrukci velkomeziříčského stacionáře Nesa,“ uvedla Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou.

Stacionář funguje ve Velkém Meziříčí již od roku 1992, kdy byl založen jako Ústav sociální péče – Denní pobyt pro mentálně postižené děti a mládež. V roce 2004 převzala provoz Oblastní charita Žďár nad Sázavou.