Peníze měly být do obecních rozpočtů poslány již letos. Zabránily tomu ale soudní žaloby ekologických spolků na ministra životního prostředí Brabce za povolení průzkumných území. Podle ředitele SÚRAO Jiřího Slováka je proto správa nucena vyčkat s výplatou příspěvku až po rozhodnutí soudu. To se týká i obcí územně zasahujících do lokality Kraví hora na Bystřicku.

„Peníze obcím nemůžeme vyplatit, protože podmínkou pro jejich vyplacení je jednak nabytí právní moci rozhodnutí stanovení průzkumného území a pak takzvané marné uplynutí lhůty pro podání žaloby. Tato druhá podmínka nebyla podáním žalob splněna," uvedl ředitel SÚRAO Slovák. Pokud by soud rozhodl až v příštím roce, obce by podle něj při zamítnutí žalob dostaly dva finanční příspěvky. Jeden za rok 2015 a druhý za rok 2016.

Za lokalitu Kraví hora podaly žalobu sdružení Calla a Nechceme úložiště Kraví hora. Podle jednatele Nechceme úložiště Kraví hora Martina Schenka stále trvají důvody, kvůli nimž bylo průzkumné území už jednou zrušeno. „Tedy že začal proces vyhledávání lokality, ale nejsou stanovena jasná pravidla. Stále hrozí riziko, že jakmile obce jednou budou souhlasit s průzkumem, na to, zda chtějí, či nechtějí úložiště, se jich pak už nikdo ptát nebude," konstatoval Martin Schenk. Ten okomentoval i nynější postoj SÚRAO.

„Co se týče vyjádření Jiřího Slováka, že obce o peníze nepřijdou, že jsou jen pozastaveny jejich výplaty, tak se opět ukazuje, jak SÚRAO dokáže věci překrucovat podle situace. Nebo je říkat tak, jak se jim to zrovna hodí. Než bylo stanoveno průzkumné území, tak se žádný ze zástupců státu nevyjádřil v tom duchu, že by obce peníze nedostaly obratem, a to hned po rozhodnutí ministra. Teď je najednou situace jiná. Proto si myslím, že právě starostové by si měli dát velký pozor na tvrzení, kterým v budoucnu uvěří," řekl Martin Schenk.

V lokalitě Kraví hora, která zahrnuje katastr obcí Střítež, Moravecké Pavlovice, Bukov, Věžná, Sejřek a Milasín na Bystřicku a Drahonín a Olší v okrese Brno-venkov, by největší částku za povolení průzkumných prácí zinkasovala Střítež, a to 2,3 milionu korun ročně.

Malá obec se stovkou obyvatel s nimi ale v letošním roce nepočítala. „Nepočítali jsme s tím dopředu, navíc, co se mě osobně týče, už tomu, že ty peníze dostaneme, nevěřím vůbec," konstatoval starosta Stříteže Radek Štourač.

Správa úložišť aktuálně doplnila, že v souladu s platným rozhodnutím ministerstva životního prostředí v přípravách na zahájení průzkumných prací pokračuje. „Průzkumné práce, ke kterým SÚRAO získala průzkumná území, zahrnují povrchové a přípovrchové měření, sondáže a odběr hornin pomocí neinvazivních metod. Tyto aktivity nemají žádný vliv na běžný život obcí, v jejichž území budou práce prováděny, ani na životní prostředí," dodala v tiskové zprávě SÚRAO.

Roční příspěvky obcím v lokalitě Kraví hora za průzkumné práce 

Střítež (ZR)          2 332 512 Kč
Drahonín (BV)      1 642 247 Kč
M. Pavlovice (ZR) 1 628 159 Kč
Bukov (ZR)          1 149 232 Kč
Věžná (ZR)          1 250 404 Kč
Sejřek (ZR)            699 292 Kč
Milasín (ZR)            620 754 Kč
Olší (BV)                610 167 Kč