Má chránit ptáky před nárazy do elektrického vedení. „Linky elektrického vedení jsou pro ptáky obrovský problém. Má to dvě roviny. Některé skupiny ptáků, například dravci, sovy nebo čápi, usedají na linky vedení a často tak dochází k úrazu elektrickým proudem. To je celosvětový problém nadzemních vedení. Uhyne tak obrovské množství ptáků,“ popsal první část problematiky ptáci versus elektrické vedení šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Kromě ptáků usedajících na nechráněné sloupy a dráty je vedení nebezpečné také pro letící ptactvo. „Ptáci narážejí do vodičů, které nezaregistrují včas. Zvláště se to dotýká vodních ptáků. Je to dáno tím, že řada z nich má soumračnou noční aktivitu. A také tím, že nad rybníky a v říčních údolích jsou často mlhy a snížená viditelnost,“ vysvětlil Václav Hlaváč.

Ornitologové zaznamenali, že nejčastějším druhem, který se stává obětí nárazu do elektrických vodičů, je labuť. To byl také důvod, proč pro první ochranné prvky vybrali vedení u vodní nádrže Staviště ve Žďáře nad Sázavou. „Labuť je velká a těžká a při letu špatně manévruje. Takže i když vodič na vzdálenost deset patnáct metrů uvidí, nedokáže se mu vyhnout. V loňském roce takto uhynuly dvě labutě na Stavišti. Proto jsme iniciovali zabezpečení této linky,“ potvrdil Hlaváč.

Díky speciálním spirálám dostanou ptáci šanci zaregistrovat vedení na větší vzdálenost. „Je to poprvé v České republice, kdy jsme montovali spirálu na vodiče venkovního vedení vysokého napětí. Na vývoji nových bezpečnostních prvků se podílí distributoři i ornitologové společně s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny,“ uvedla mluvčí firmy E.ON Božena Herodesová. „Dobré zkušenosti s tím již mají na Slovensku,“ dodala.

Energetici by měli chrániče postupně instalovat i na dalších místech. Ornitologové pro ně vytipují místa, kde k úhynům ptactva dochází nejčastěji. „Bude ale záležet na možnostech a kapacitách distributorů. U staveb a rekonstrukcí vedení by měli vodiče spirálami vždycky nově vybavit. Problematičtější je to u stávajících linek. Montáž nad vodní hladinou je poměrně náročná a je s tím spojeno také vypínání linek,“ podotkl Václav Hlaváč.