Oprava budovy vyšla na přibližně čtrnáct milionů korun. Rekonstrukcí prošly nejen veškeré vnitřní prostory včetně sociálního zařízení, ale také přilehlý pozemek. Klienti díky tomu získali například nový zahradní altánek.

„Ocení ho nejen proto, že s námi budou moci v příjemném prostředí diskutovat o svých problémech, ale zároveň si u toho budou moci i zapálit cigaretu. Většina našich klientů jsou totiž kuřáci," konstatoval vedoucí Spektra Josef Soukal.

V nově opraveném centru Spektrum budou moci klienti ve větším pohodlí nejen řešit svoje životní trable, ale zároveň jim centrum pomůže s tím, aby lépe splynuli s běžnou společností. „V nové prádelně si například mohou vyprat své oblečení," dodal Josef Soukal.

Přestalo zatékat

Rekonstrukce budovy začala v srpnu 2013 a trvala až do konce roku 2014. Projekt podpořil Regionální operační program Jihovýchod ve výši 85 procent uznatelných nákladů a peníze z pokladny přidala i žďárská radnice.

„Jsme rádi, že dnes máme v majetku další rekonstruovanou budovu a že jsme její opravu nemuseli zajišťovat zcela sami," podotkl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

Protože rekonstrukcí prošlo vše kromě obvodových zdí a vnitřních příček, vyřešily se hlavní neduhy desítky let neudržované budovy. Rozsáhlou opravou se mimo jiné zabránilo její další devastaci a zlepšila se i hospodárnost celého objektu. „Teď již do budovy při vydatných deštích nezatéká a náklady na vytápění díky tepelnému čerpadlu a zateplení výrazně poklesly," konstatoval Josef Soukal. Spektrum nabízí uživatelům drog a jejich blízkým bezpečný prostor pro uvědomění, pochopení a zvládnutí problémů spojených s užíváním ilegálních návykových látek. Vzniklo jako účelové zařízení Kolpingova díla. Nejprve byla jeho činnost zaměřena na práci s nezaměstnanými, později se pracovníci rozhodli rozšířit svoji činnost i na oblast protidrogové problematiky.

„Ve Spektru pracujeme hlavně s uživateli tvrdých drog, kdy v drtivé většině jde o uživatele pervitinu. Rizikovost užívání spočívá nejen v možnosti smrtelného předávkování, ale daleko častěji spočívá v naředění drogy, špatné aplikaci, používání nesterilního náčiní či vzniku psychického onemocnění," popsal situaci Josef Soukal.

------------

Služby Spektra

Pracovníci Kontaktního a poradenského centra jsou každý rok v kontaktu s více než 200 osobami, kterým se nějakým způsobem dostali drogy do života. Centrem práce je nově otevřená budova Spektra, Terénním programem je však pokrývána okres Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Centrum primární prevence v roce 2014 realizovalo přes 200 tříhodinových programů primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v regionech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol ve věku od 6 do 18 let. V roce 2014 byly lektorky v kontaktu s více než dvoutisícovkou dětí.

Adiktologická ambulance je od roku 2014 nově vzniklým nestátním zdravotnickým zařízením. Adiktoložka pracuje ambulantní formou s uživateli drog, lidmi závislými na automatech, tabáku, alkoholu. Také se na adiktoložku mohou obrátit rodinní příslušníci či blízcí těch, kdo se s nějakou závislostí potýkají.

Kontakt:

Spektrum

Žižkova 16

591 01 Žďár nad Sázavou

e-mail: spektrum@kolping.cz

telefon/fax: 566 620 098

mobil: 608 516 719