Žďárskou webovou „dotazovnu” proto lidé doslova „zasypali“ negativními vyjádřeními a otázkami. „Naše město a okolí je prostě známé svou čistou a pěknou přírodou a čistým vzduchem, potenciál má právě v turistickém ruchu. Tomu ale nepřispějí dioxiny, chlorovodík, fluorovodík, rtuť a další těžké kovy, že?” napsal jeden z tazatelů.

Jak na takové ohlasy reaguje radnice? „Není zatím žádný důvod, proč se o tom nyní s lidmi bavit. Prioritou pro vybudování spalovny je totiž stále Jihlava se sedmi vytipovanými lokalitami, nikoliv Žďár. A dokud nebude jasné, že záměr v krajském městě nevyjde, žádné veřejné diskuse pořádat nebudeme,“ vyjádřil se žďárský místostarosta Jaromír Brychta. Právě on společně s městským zastupitelem Miloslavem Odvárkou město v projektu Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNOV) zastupuje. Žďárský místostarosta navíc uvedl, že veškerá informační kampaň je v rukou Kraje Vysočina.

„Nejde přece, aby si každé vedení patnácti měst, která jsou do projektu ISNOV zapojena, dělalo nějaké své vlastní veřejné diskuse a přednášky nebo psalo články do novin. Navíc politici nejsou odborníci,“ nechal se slyšet Brychta. Lidé, kteří se o problematice spalování odpadu chtějí dozvědět více, odkazuje radnice na svém webu na jediný dokument rozhovor se Zbyňkem Boudou, ředitelem Energetické agentury Vysočiny.

O tom, kde bude spalovna nakonec stát, ještě není definitivně rozhodnuto. „Otázka je stále otevřená. Je třeba si uvědomit, že kraj není původce ani vlastník komunálních odpadů. V tomto projektu spolupracuje s městy především v koordinační roli, aby byla problematika nakládání s komunálními odpady řešena komplexně,“ informoval Zdeněk Ryšavý, krajský radní pro oblast životního prostředí. Podle něj bude případné vybudování energetického zdroje využívajícího směsný odpad rozhodně záviset na souhlasu místních samospráv.

„Je třeba si také uvědomit, že nový provoz bude muset splňovat velmi přísné limity, tvrdší, než jsou limity pro jiné zdroje. Bude maximálně hlídaný, projde všemi schvalovacími procesy, naváže na sebe zajímavá dlouhodobá a jistá zaměstnání a další práci pro desítky dalších subdodavatelů práce a služeb,“ dodal Zdeněk Ryšavý. Ten bude přítomen i na pondělním zasedání žďárské městské rady, kam jej pozvala starostka a senátorka Dagmar Zvěřinová.

Pokud půjde vše podle stanoveného harmonogramu, měla by spalovna zahájit svůj provoz zhruba v roce 2016 nebo 2017.

Finanční náklady na vybudování se odhadují na částku mezi dvěma až čtyřmi miliardami korun. Kapacita spalovny je prozatím stanovena na sto padesát tisíc tun za rok.

-------------

O co jde?

Byla vypracována studie, jež mj. nabízí 7 variant využití směsného komunálního odpadu a objemného odpadu, a to od vybudování zařízení pro přímé energetické využití přes odvoz odpadu mimo kraj až po nulovou variantu konzervaci současného stavu.

Řídící výbor ISNOV (integrovaný systém nakládání s odpady) složený ze zástupců kraje a obcí hlasováním rozhodl pro pokračování prací na variantě 1- Výstavby zařízení na přímé energetické využívání v Kraji Vysočina o kapacitě 100- 150 kt. S ohledem na kapacitu zařízení a odbyt tepla byly vytipovány lokality Jihlava a Žďár nad Sázavou (areál firmy Žďas).

Více informací o projektu ISNOV lze najít na kr-vysocina.cz/isnov