Zmiňovanou pětici vybrala odborná komise, složená ze zástupců veřejné sféry, neziskového sektoru, médií, Nadace VIA a Poštovní spořitelny, z více než dvou set kandidátů o tento titul. Starostu do klání nominovali sami občané. „V poslední době dostávám samé příjemné zprávy. Postup do finále je pro mě obrovská pocta. Uvidíme, jak to dopadne dál,“ řekl starosta Ladislav Stalmach, který uspěl i ve víkendových volbách.

Finalisty navštíví v říjnu zmiňovaná komise s tím, že hodnocení bude probíhat na základě rozhovorů s kandidáty a obyvateli obce. Posuzovat se bude i celkový dojem z obce, její rozvoj, elegance a upravenost. „Už minulý rok se nám tento způsob hodnocení velice osvědčil. Je důležité, aby se komise osobně seznámila s nominovanými starosty a starostkami a lépe posoudila jejich práci a vliv na fungování obce,“ míní Kateřina Bláhová, manažerka projektu z Nadace VIA.

Vítěz bude znám v první polovině listopadu a obdrží jak titul Starosta roku 2010, tak navíc pro svou obec i 250 tisíc korun a originální Rychtářské právo – žezlo, jež kdysi sloužilo jako odznak rychtářské moci.