„Letos bylo vše dokončeno, dělali se už jenom drobné úklidové práce kolem tůní," nechal se slyšet Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina, které projekt obnovy realizovalo. Do území, které zahrnuje plochu o rozloze přibližně 1,3 hektaru, se nyní již postupně vracejí chránění obojživelníci.

„Viděli jsme tam už například rosničku zelenou nebo skokana zeleného," podotkl Tomáš Blažek. Soustava tůní nacházející se přímo pod bohdalovským obchvatem byla v minulosti domovem v podstatě všech druhů obojživelníků, které se na Vysočině vyskytují. O lagunu se ale nikdo nestaral a ta tak zarůstala náletovými dřevinami, zanášela se bahnem, usazeninami i tlejícími rostlinami a její břehy se bortily. To vedlo i k poklesu početních stavů vzácných živočichů. Po revitalizaci by se měl stav cenné lokality, která je vyhlášena přírodní památkou, zlepšit.

Tůně jsou odbahněné, jejich břehy vyčištěné a v oblasti byly rovněž vytvořeny podmínky pro regulaci hladiny vody. V současné době se vodní nádrže hemží pulci. Náklady na obnovu lokality činí zhruba 1,8 milionu korun.

Peníze na ni Sdružení Krajina z Počítek na Žďársku získalo od Kraje Vysočina i z Evropské unie.