Vyhlášení výsledků soutěže zdrželo dovolání jednoho z účastníků ke Stavovskému soudu České komory architektů. „Nesplnil podmínky zadání. Nedodal rámcový rozpočet úpravy centra, což podmínky výslovně uváděly. Do soutěže proto nebyl připuštěn," vysvětlil velkomeziříčský starosta Radovan Necid.

Stavovský soud měl zasedat v půli října. Architekt však v termínu nesložil potřebnou kauci, soud se tedy případem zabývat nebude. „Zveřejnění návrhů už nic nebrání. Lidé je uvidí na výstavě, která začne malou vernisáží 3. listopadu," popsal Radovan Necid. Vernisáž se uskuteční v 16 hodin v koncertním sále Jupiter clubu.

Výstavu může veřejnost navštěvovat do 25. listopadu. Obsahovat bude i protokol ze zasedání poroty soutěže. „Změna tváře našeho centra je totiž natolik razantní zásah do života města, že je třeba, aby o něm věděl každý co nejvíce," zdůraznil starosta. „Připravujeme ještě sborník soutěže, který bude v prodeji na výstavě i v městském informačním centru a na programovém oddělení Jupiter clubu. Publikace bude dostupná i v elektronické verzi na webu města," slíbil Necid.

Náklady na přestavbu centra by neměly převýšit padesát milionů korun. Doprovázet ji bude také výměna starých sítí, zejména vodovodu a kanalizace.

Do architektonicko-urbanistické soutěže zaměřené na návrh velkomeziříčského Náměstí a přilehlých ulic, kterou zastupitelstvo vyhlásilo sedmého dubna, se přihlásilo šestnáct architektonických ateliérů.

Vyhrál tým brněnského architekta Davida Mikuláška. „Vítězná studie zaujala tím, že počítá s prvky, které na náměstí historicky patří. Řeší i problematiku dopravy, aby nedocházelo k rozdělování mezi chodníky a komunikací vyvýšenými obrubníky, což je příznivé i pro bezbariérový přístup," popsal sekretář poroty Petr Velička.

V čele poroty stanul architekt David Vávra, prostor k vyjádření dostali odborníci i představitelé města.

Výherci soutěže si přišli na sto padesát tisíc korun. Odměna za druhé místo činila sto dvacet tisíc, architekti na třetím místě získali částku sto tisíc korun.