Rozhodli o tom jimramovští zastupitelé na svém zasedání, kde návrh památkářů zařadit místní sokolovnu do seznamu kulturních památek jednohlasně odmítli. Podle jejich názoru se tato nemovitost již nachází v ochranném pásmu památkové zóny, a z tohoto důvodu považují představitelé městyse současnou památkovou ochranu zmíněného objektu za dostačující.

Zastupitelé se zároveň obrátili na památkový ústav v Telči se žádostí, aby byly ukončeny veškeré kroky vedoucí k prohlášení jimramovské sokolovny kulturní památkou.