Řidiči na krajské komunikaci II/350 ležící v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy se musí smířit s tím, že se tato komunikace ani letos nesolí, a to přesto, že obce ležící na trase loni žádaly o změnu technologie posypu a o udělení výjimky ze zákona a zavedení chemického ošetření. Zatím se však věc nepodařilo dotáhnout do konce. „Loni se to vyřídit nestihlo, tak snad letos. 4. února máme ohledně zimní údržby sjednanou schůzku na kraji, tak doufám, že se věc už někam pohne.

Situace na silnici je strašná, a když už se nemůže solit, přivítali bychom alespoň zintenzivnění zimní údržby tak, aby se častěji sypalo a při oblevě technika včas stáhla rozpuštěnou břečku, která pak při mrazech udělá ze silnice klouzačku. Všichni si problém přehazují sem a tam, ale konkrétního se neděje nic,“ konstatoval starosta Svratky František Mládek.

Žádost Svrateckých podpořily nejen ostatní obce na trase, ale i policie, hasiči, záchranáři, lékaři, firmy ZDAR a AVE Vysočina či místní firmy. Hlavním důvodem pro změnu jsou časté dopravní nehody a zpomalení dopravy vlivem hlubokých vyjetých ledových kolejí na silnici. „V zimě jet ze Žďáru do Svratky je horor. Když je tam jen sníh a je protaženo a posypáno, tak se to ještě dá, ale když je na silnici tlustá vrstva neposypaného ledu, což je v některých úsecích prakticky stále, je to hrůza. Člověk jede sotva třicítkou a trne, kam ho to hodí. Nebo se modlí se, aby nemusel náhle zabrzdit. Nechápu, proč z Nového Města do Jimramova se solit smí, ale tady ne,“ konstatoval František Maláč ze Žďáru nad Sázavou.

Policie. Ilustrační foto.
Opilce převezli policisté do Jihlavy k vystřízlivění

Kromě „třistapadesátky“ mezi Žďárem a Svratkou je stejný problém ještě na komunikacích II/354 v úseku hranice kraje – Svratka – Sněžné – Nové Město na Moravě a II/343 v úseku hranice kraje – Svratka. Minimálně letošní zimu si tamní obyvatelé i ostatní šoféři „vychutnají“ klouzačku po ledu vrchovatě. „Silnice II/350 a II/354 přes centrální část Žďárských vrchů do Svratky zůstávají pouze s inertním posypem, zájmy ochrany životního prostředí zde chemickou údržbu nedovolují,“ uvedl již na podzim výrobní náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Julius Janeba.

Jen o kousek dál se ale na další krajské silnici ležící v CHKO Žďárské vrchy, jíž je II/360 spojující Nové Město s Jimramovem, solit smí. Loni byla výjimka z údržby prodloužena na dalších pět let. „Bylo to za podmínek detailního sledování vlivu soli na okolní životní prostředí a dalších opatření. Lesy ČR například argumentují tím, že díky chloridům může docházet k poškozování okolních dřevin, zejména v úseku Pohledec – Koníkov,“ upřesnil Janeba. Ochranáři proto vyžadují stav sledovat. „Vzhledem k hodnotám území byl po dobu platnosti výjimky nařízen monitoring aplikace chloridu sodného skrápěného chloridem hořečnatým na vybraných místech na podzemní vody, půdu a vegetaci,“ sdělil Josef Havelka ze Správy CHKO Žďárské vrchy ve Žďáře nad Sázavou, regionálního pracoviště Agentury ochrany a přírody ČR.