Projekt Sociální automobil zaštiťuje poděbradská reklamní agentura Kompakt, která za dvě desetiletí předala již 801 automobilů. Na financování žďárského vozidla se podílelo třiasedmdesát subjektů, a to od velkých firem až po jednotlivce z řad místních obyvatel i lidí z přilehlého okolí.

Denní stacionář Nesa se dočkal ocenění.
Velkomeziříčský denní stacionář Nesa získal netradiční rekord

„Ve většině sociálních zařízení pečujících o handicapované, seniory či osoby nacházející se v nouzi, je vozový park ve velmi špatném technickém stavu. Tato zařízení pak mohou získat nové auto jen prostřednictvím charity či sponzorství, což ale nepřichází každý den, proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a nějak pomoci těm, kteří to skutečně potřebují a neměli v životě stejnou startovní čáru jako my,“ uvedl jednatel společnosti Kompakt Miroslav Káninský.