Radnice ovšem o její obnově neuvažuje. „Socha byla v Novém Městě instalovaná v roce 1962. Jedná o bronzový odlitek. Dlouhodobý vliv klimatických podmínek, stav ovzduší a vody, způsobuje na bronzové plastice patinu – dochází ke změně povrchu kovových předmětů. K tomuto samozřejmě za ta léta došlo i na této soše. Patina se na bronzových plastikách ponechává, nenatírá se. Maximálně se může chemicky upravit. V tomto případě se, na základě konzultace se sochařem Jiřím Plieštikem, přikláníme ponechat patinu v nezměněné přirozené podobě,“ vysvětlila Žofie Řádková z městského úřadu.