„Výtěžek Tříkrálové sbírky, kterou už po jedenácté pořádá Charita Česká republika, je určen především na pomoc nemocným, lidem s postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí,“ nastínila Michaela Mahlová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro region okresu Žďár nad Sázavou.

Tato charitní sbírka je největší dobrovolnickou akcí v ČR. Účastní se jí kolem padesáti tisíc koledníků, dobrovolníků a asistentů. Sbírka se koná na území celé ČR každoročně od roku 2001 (v roce 2000 se konala pouze na Olomoucku).

Finanční pomoc je možné poskytnout také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 6800, vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 korun, z čehož Charita obdrží 27 korun.