„Už přes rok se s krajem bavíme o textu vzájemné dohody o výstavbě nové tělocvičny, teď už snad věc spěje do finále. Rada Žďáru návrh doporučila zastupitelům ke schválení – odhadovaná cena tělocvičny je 71 milionů, a město se zavazuje, že by formou jednorázové účelové dotace uhradilo 33 procent z celkových nákladů, ale maximálně 23 milionů korun,“ informoval žďárský místostarosta Josef Klement. Doplnil, že za finanční spoluúčast města budou moci novou tělocvičnu s velkou hrací plochou a parametry vyhovujícími ligovým soutěžím využívat i žďárské sportovní oddíly, například basketbalisté, volejbalisté či florbalisté a další. Město bude moci navíc dvacet let užívat novou tělocvičnu za zvýhodněných finančních podmínek.

Žďárští zastupitelé mají dohodu schvalovat na svém zasedání 6. září, ve středu text smlouvy prošel i krajskou radou a v září by se měl dostat na pořad krajského zastupitelstva. „Rada Kraje Vysočina projednala materiál týkající se spolupráce města a kraje při realizaci nové tělocvičny ve Žďáře nad Sázavou. Nejbližší krajské zastupitelstvo se bude konat 11. září,“ potvrdila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Se vznikem tělocvičny, která bude s průmyslovkou spojena propojovacím krčkem, je počítáno na místě tenisových kurtů mezi školou a garážemi, přičemž jeden z nich bude zrušen. „Investorem stavby bude kraj, ale domluvili jsme, že se město bude účastnit přípravy projektové dokumentace, protože zároveň chceme ve Studentské ulici řešit přebudování zastávek MHD a vznik přestupního uzlu, a musí být zajištěna návaznost obou záměrů,“ vysvětlil starosta Žďáru Zdeněk Navrátil.

O tělocvičně, případně o sportovní hale u průmyslovky, se ve Žďáře hovoří řadu let, předtím se ale městu a kraji nepodařilo najít společnou řeč. Před dvěma lety se například nejdříve hovořilo o hale, jež měla podle studie vyjít na 50 milionů, ale kraj chtěl po Žďáru polovinu nákladů, přičemž město bylo ochotno do projektu vložit jen 15 milionů, což by ale podle tehdejšího mínění kraje stačilo jenom na menší tělocvičnu pro potřeby škol za 30 milionů korun.