„To je důkazem, že zavedení aplikace nebyla rozhodně zbytečná věc,“ nechal se pro Žďárský deník slyšet Jan Havlík, tajemník žďárského městského úřadu.

Služba e-UtilityReport umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém sám vygeneruje žádost a vybraným z nich ji také rovnou elektronicky odešle. Klienti tak nemusejí potřebné dokumenty složitě shánět, zjišťovat důležité adresy a v některých případech dokumenty i posílat. Kromě soukromých stavebníků tuto pomůcku využívají také přímo zaměstnanci žďárského městského úřadu při přípravě investičních akcí města.