Mezi pamětníky ale nechyběli ani učitelé. „Jsem asi poslední učitelka ze staré gardy. Učila jsem tu jeden rok, ještě s panem řídícím Novotným, to bylo v letech 1951 a 1952. Pak jsem se vdala. Na těch nástěnkách mám všude ještě psanou Havlíkovou," vzpomínala u výstavky připomínající historii vzdělávání v místní části Nového Města Libuše Zelená.

„Tady ve Slavkovicích to bylo moje první působiště. Žáci na mě dodnes vzpomínají, když se třeba potkáme v obchodě, a to už je šedesát let! Vždy mě to potěší," usmívala se seniorka, která si odjakživa přála stát se učitelkou.

Připomenout si první čtyři roky povinné školní docházky si ale přišli i příslušníci mladších ročníků narození. „Coby čtvrťák jsem se účastnil oslav stého výročí před deseti lety," vysvětil Jan Přibyl. „Mají to tu hezky připravené," pochválil barevnou výzdobu, panely s fotografiemi a texty nebo výstřižky z novin jeho o tři roky starší bratr Zdeněk, také místní.

Návštěvníci mohli v sobotu po 10. hodině nahlédnout do obou tříd a kanceláře, prohlédnout si renovované sociální zařízení, občerstvit se v tělocvičně a zavítali i do družiny, jež vznikla v někdejším třípokojovém bytě ředitele a která je v současnosti hojně využívána.

Oslavy se odpoledne přesunuly do kulturního domu, kde se uskutečnila akademie žáků základní a mateřské školy. V podvečer se pak všichni sešli ke slavnostní mši s žehnáním hasičského praporu. Hasiči jsou totiž dalšími oslavenci. Slavkovický sbor byl založen před 120 lety.

Program je připraven také na neděli 17. června. Vypukne ve 13 hodin vítáním hostů a sborů u hasičské zbojnice, chybět nebude od půl třetí ani průvod obcí a položení věnce k pomníku. Po 15. hodině uvidí zájemci hasičskou techniku, ukázku zásahu a prohlédnou si zbrojnici. Od 16 hodin pak budou oslavy pokračovat na výletišti za doprovodu kapely Zuberská šestka.