Město letos získalo čtyřicetitisícovou dotaci od Kraje Vysočina na předprojektovou dokumentaci a nyní už se pracuje na samotném projektu. Ten má na starosti Projekční ateliér pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb ze Dvora Králové. Cena projektu je 84 700 korun včetně DPH. Hotov byl měl být podle smluvních podmínek do 15. prosince tohoto roku.

Milan Krčmář
Řekni, kde ty mosty jsou…

Stáří mostu odborníci odhadují na dvě stě padesát let. Podle některých teorií však jeho vznik může sahat až do patnáctého století. Skrytá památka je poměrně vzácným příklad terénního obloukového mostu.