„Kniha, kterou zpracoval Jaroslav Švoma, vychází z originálu místní Kroniky války světové. Tu sepsal tehdejší řídící učitel Jan Spurný. Nepopisuje ani tak historické události, jako spíš dopad války na běžné obyvatele Škrdlovic,“ popisuje starosta obce Ivan Hořínek.

V první světové válce bylo odveleno 155 škrdlovických mužů, z nichž se jich 19 už nevrátilo. S odchodem těchto mužů došlo ke ztrátě čtyřiceti procent živitelů z vesnice, takže tato činnost přešla na ženy a děti. Docházelo tedy k tomu, že i sedmileté děti musely odcházet do služby, aby získaly alespoň nějaké jídlo.

„První světová válka, ač to byl nejtragičtější konflikt naší historie, bývá obvykle poněkud ve stínu té druhé, ta se ale Škrdlovic tolik nedotkla, navíc byla jen důsledkem poměrů, jež nastaly po první světové válce,“ říká Ivan Hořínek.

Nápad na vydání publikace vzešel od škrdlovické obecní rady, poté byla přefotografovávaná kronika poslána Jaroslavu Švomovi ze žďárského regionálního muzea, který ji měl zpracovat do výročí ukončení první světové války. To se nakonec podařilo.

Časový úsek zabývající se první světovou válkou není však jediný, který je ve škrdlovických kronikách zpracovaný. „Naše nejstarší kronika je školská, z roku 1834, která je ještě psaná německy - švabachem. V současné době bohužel žádného kronikáře nemáme, ale všechny materiály se snažíme dokumentovat. Poslední zápis je z roku 1990,“ dodal škrdlovický starosta Ivan Hořínek.

Jana Ševčíková