Ze žďárského okresu byly letos jedinou obcí, které byly znak a vlajka uděleny. Stalo se tak v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

„Znakem Skorotic je modro-červeně kosmo dělený štít. Nahoře stříbrná lilie uvnitř zlatého stoupajícího půlměsíce, což symbolizuje kapli Panny Marie ve Skoroticích. Dole je stříbrný beránek ležící na položené zavřené knize se dvěmi stříbrnými propletenými záložkami. Obětní beránek ležící na Písmu svatém symbolizuje kapli svatého Jana Křtitele ve Chlébském,“ uvedl starosta Skorotic Roman Knop