„Například pro naše tři základní školy ve městě znamená nákup elektřiny v dražbě úspory ve statisících korun. Oproti letošnímu roku zaplatí na elektřině o čtvrt milionu korun méně. Nejvíc na Sokolovské, asi 114 tisíc, na Školní 83 tisíc a na Oslavické 60 tisíc," řekl starosta Radovan Necid. V podobné relativní výši se úspory pohybují ve všech příspěvkových organizacích města.

Úlevu pro rozpočty těchto škol mohou znamenat i spořiče vody v akci Modrá úsporám, které dnes radnice testuje na třech největších školách. „Předpoklad je, že školy ušetří třetinu z ročních plateb za vodu. Celková spotřeba vody ve všech třech školách činí téměř 4.800 kubíků ročně, to znamená téměř 400 tisíc korun. Pokud se předpoklad ukáže jako správný, spořiče zavedeme všude tam, kde to bude možné. Jde o speciální technologii, která má návratnost v řádu měsíců," spočítal starosta.

Kromě nákupu elektřiny v dražbě a úsporám vody radnice pro příští rok centrálně nakoupila i plyn. „Za plyn naše školy platí každá kolem milionu korun ročně. Opět předpokládáme úsporu v řádech desetitisíců až statisíců. Přesné vyčíslení ovšem ještě zpracováváme," uzavřel starosta Necid. Společné nákupy energií pro celý mikroregion zavedla velkomeziříčská radnice letos. Výsledky se ihned dostavily, celková úspora dosáhne v roce 2014 bezmála tří milionů korun.