Po celý školní rok žáci a učitelé prohlubují spolupráci s rodiči, místními spolky, obecním zastupitelstvem či dalšími partnery a prakticky řeší problém, který trápí jejich obec v oblasti životního prostředí.

V kraji Vysočina se v roce 2010 grant podařilo získat třem školám - ZŠ Bobrová, ZŠ Velká Bíteš a ZŠ TGM Moravské Budějovice. Na ZŠ Bobrová se tvoří výletní naučná stezka okolím obce. Žáci se nejprve šestkrát vydali na vycházku do terénu. Pokaždé poznávali své okolí s jiným odborníkem. Na základě těchto vycházek vytvořili text k 10 tabulím naučné stezky a mapku této stezky, do které navíc vyznačili ještě další zajímavá místa. Vše doplnili brožurkou s bližšími informacemi. „Díky vstřícnosti obce, živnostníků a ochotných rodičů bude na konci tohoto školního roku nakonec stát všech 10 tabulí naučné stezky,“ dodává Mgr. Jolana Tulisová ze ZŠ Bobrová.

Na ZŠ Velká Bíteš vytvořili zase neobvyklou naučnou stezku okolím obce. Projít se po stezce a poznat místní zajímavosti může návštěvník s pomocí tištěného průvodce s mapou a informacemi, který si může vyzvednou v městském informačním centru nebo přímo na škole. K naučné stezce vznikly i pracovní listy. „Místo u tabule se podle plánku zastavíte u značky s číslem, přečtete si informace v průvodci o tomto místu, rozhlédnete se, prozkoumáte okolí a můžete pokračovat na další stanoviště“ dodává Mgr. Pavel Holánek ze ZŠ Velká Bíteš. Součástí projektu bude též prostorný altán, který bude zároveň prvním zastavením na stezce. Budou se v něm ale také pořádat školní i obecní akce a bude využíván i jako zázemí přírodní učebny.

ZŠ TGM Moravské Budějovice vytváří Zelenou oázu uprostřed města. Spolu se skauty, seniory, dobrovolnými hasiči a rodiči budují žáci na své školní zahradě učebnu v přírodě. Buduje se např. pokusné políčko pro archeo-zemědělství, květinový záhon, hotel pro hmyz či pocitový chodníček. Všichni již netrpělivě čekají na jaro, kdy by měl být na zahradě osazen altán, a žáci by se mohli začít učit v pestré zahradě pod širým nebem.


Škola pro udržitelný život je společným programem Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy Sever. Generálním partnerem programu je společnost Toyota Motor Czech spol. s r.o. V kraji Vysočina koordinují program Chaloupky o.p.s. Více o programu Škola pro udržitelný život se dozvíte na www.skolaprozivot.cz.

Pavel Ratkovský