„Ve škole už máme zavedený čipový systém a návštěvy zvenku se musí ohlásit u zvonku. Nicméně po tom, co se stalo, bychom rádi pořídili nové kamery ke vstupu do školy," řekl ředitel žďárského gymnázia Vlastimil Čepelák.

Gymnázium není jedinou školou s bezpečnostním systém. Ve Žďáře je vstup každé školy určitým způsobem zajištěn, ať už se jedná o střední nebo základní školu. „U vchodu do školy je elektronický vrátný a kamerka, která snímá příchozího. Ráno navíc u dveří stává školník," uvedla ředitelka základní školy v Palachově ulici Jana Bernardová.

Základní škola Komenského bývá kromě patnácti minut ráno zavřená. „Ale spoustu dětí doprovází rodiče. Je tedy možné, že v tomto okamžiku s nimi vejde někdo cizí. Ani školník ani pedagogové si nemohou pamatovat všechny rodiče," řekla ředitelka základní školy v Komenského ulici Jana Svobodová.

„Aby se dovnitř s žáky nikdo nedostal, musel by u vchodu stát někdo, kdo by znal každého ze školy a při vstupu všechny kontroloval. Což je u škol s větší kapacitou poměrně obtížné," řekla ředitelka Školy ekonomiky a cestovního ruchu (ŠECR) Žďár nad Sázavou Milada Holemářová.

„U nás je to o to složitější, že zde máme jazykové kurzy. Už od sedmé ranní se tu tedy pohybují zaměstnanci firem, kteří k nám chodí na hodiny," dodala ředitelka Holemářová. I v ŠECRu funguje čipový systém stejně jako ve škole obchodní a služeb, kde došlo k úternímu neštěstí. V tomto případě se však nejednalo o selhání sytému, ale o mimořádnou a neočekávanou situaci. Nikoho ze studentů a pedagogů v daný moment pravděpodobně nenapadlo protestovat proti vstupu neznámého člověka do školy nebo ho dokonce zadržet.

Stejného názoru je i vedoucí krajského odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu Kamil Ubr. „Systém funguje na principu čipových karet a cizí osoby, které je nemají, se musí u vstupu nejprve ohlásit vedení školy. Bohužel ani tento způsob neřeší všechny situace, čehož byla důkazem právě žďárská tragédie. Byla to ale výjimečná situace," vysvětlil Ubr.

Posílený dozor

I tak se však školy snaží zdokonalit své systémy a zabránit tomu, aby se podobné případy opakovaly. Ve školách se zvedla diskuze o tom, jak nejlépe zajistit vchod do školy. Některé školy zvolily možnost posílení ranního dozoru školníka o pedagogy, jiné si vybraly možnost změny systému. „Po ranní poradě jsme se rozhodli přijmout bezpečnostní opatření u družiny a u jídelny, které mají vlastní vchody. Chceme u nich nainstalovat další kamery," sdělila ředitelka Bernardová. Ani střední škola ekonomiky a cestovního ruchu nezůstala pozadu. „Změnili jsme celý systém a studenti dostanou zcela nové čipy. Vstup do školy bude mnohem složitější," řekla ředitelka Holemářová.