Pět velkých stavebních projektů se v současnosti připravuje pro školy na Vysočině. Investice řídí Kraj Vysočina. Z evropských dotací bude na ně možné získat až 100 milionů korun. “V případě Gymnázia Nové Město na Moravě už je o úspěšném získání dotace rozhodnuto a v řádu týdnů bude kraj vypisovat veřejnou zakázku na dodavatele vestavby badatelské půdy,” uvedl Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Další projekty se nacházejí v různých fázích rozpracovanosti. Například Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč čeká na stavbu gastrostudia a pro Gymnázium Žďár nad Sázavou se aktuálně projektuje přírodovědecké víceúčelové centrum.

Mezi další investice, připravené ke spolufinancování z Evropské unie, patří přístavba a vestavba odborných učeben pro SPŠ stavební Havlíčkův Brod a přístavba dílny pro instalaci CNC pro Gymnázium a SOŠ Ledeč nad Sázavou.

Celková evropská dotace na projekty by mohla dosáhnout až 100 milionů korun, u každé investiční akce se počítá s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina.