Ve zdravotnických školách se bude vyučovat nový volitelný předmět Informatika v ošetřovatelství. Ten by měl zajistit spojení současných předmětů jako je informační a komunikační technologie, anglický jazyk, německý jazyk, ošetřovatelství a ošetřování nemocných.

„Studenti tak budou cíleně připravováni na používání počítačového nemocničního informačního systému, který je využíván v nemocnicích k vedení datové agendy každého pacienta,“ vysvětlila Marie Vystrčilová ze žďárské zdravotní školy. Součástí realizace projektu je vybavení škol počítači a příslušným softwarem.

„Díky účasti na projektu a možnosti e-learningové výuky se absolventům usnadní adaptace při nástupu do zaměstnání na nemocničních odděleních či ambulantních složkách,“ zdůvodnila potřebnost programu za více než 7,5 milionu korun jeho hlavní manažerka Eva Horňáková.

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách – tak zní přesný název schváleného projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Program je určen pro žáky studující obor zdravotnický asistent,“ řekla ředitelka jihlavské zdravotnické školy Marie Říhová, která je příjemcem podpory i realizátorem tříletého projektu. Svým podpisem na smlouvě stvrdili jeho přijetí i ostatní ředitelé zdravotnických škol na Vysočině – v Havlíčkově Brodě, Třebíči i ve Žďáře nad Sázavou.

Zlata Ptáčková