Všechna tato školská zařízení se rozhodla zapojit do celorepublikového projektu Oranžová učebna.

Škola, která obdrží od hlasujících na internetu nejvíce hlasů, získá finanční příspěvek na vznik, či modernizaci školních učeben a laboratoří. V případě novoměstské „základky“ by peníze byly použity na vybavení učebny fyziky.