„Když jsme se dozvěděli, že nás vybrali, měli jsme hroznou radost. Sestavení projektu nám dalo docela zabrat, tak jsme rádi, že to přineslo ovoce,“ uvedla vedoucí učitelka mateřské školy v Křižanově Jana Stehlíková.

Projekt Naše školka chce pomoci se zkvalitněním předškolní péče. „Cílem programu, který koresponduje s krajským protikrizovým plánem, je podpořit opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení budov stávajících mateřských škol tak, aby jejich stav odpovídal hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu dětí předškolního věku,“ popsal konkrétní zaměření grantu náměstek hejtmana pro oblast grantů Vladimír Novotný.

Program klade důraz na řešení nejpalčivějšího problému obcí, tedy na vyřešení nevyhovujícího stavu toalet, kuchyní, výdejen stravy nebo jídelen. „Přednost měly projekty s udělenou výjimkou pro provoz od krajské hygienické stanice,“ sdělil administrátor grantového programu Luděk Hrůza.

Žádost o grant mohla podat jenom města, městyse a obce do dvou tisíc obyvatel, a to v maximální výši dvou set tisíc korun. Zájem o grant Naš školka byl velký. Přihlásilo se celkem devadesát pět zájemců, z nichž komise vybrala třiatřicet.

„Kraj tímto programem přesně zacílil podporu tam, kde dosud zatím chyběla a kde, jak je vidět, je o ni zájem,“ podotkl předseda hodnotící komise Vladimír Černý. Vybrané školky na Vysočině si mezi sebe rozdělí více než pět milionů korun. Záměry, které v žádostech představily, přitom zrealizují během prázdninových měsíců, nejpozději do srpna příštího roku.

„Peníze z grantu použijeme na rekonstrukci sociálního zařízení, které je skoro dvacet let staré a tudíž nevyhovuje dnešním požadavkům. Vytvoříme zázemí jak pro zaměstnance, tak pro děti,“ prozdradila plánovanou rekonstrukci v křižanovské školce Stehlíková.

Podle Vladimíra Novotného popřemýšlí kraj pro příští rok o opakování tohoto grantového programu, a to s rozdělením na dva podprogramy se zaměřením na opravy sociálních zařízení a na stravovací provoz.

Otevřená je rovněž otázka výše celkové rozdělované částky. „S ohledem na budoucí finanční situaci kraje Vysočina zvážíme v případě tohoto programu možné navýšení finančních prostředků,“ připustil krajský náměstek Vladimír Novotný.

Lucie Pátková