„Podstatou projektu je, že skupina dětí chce dosáhnout nějakého svého snu, na jehož realizaci však nemá finanční prostředky,“ uvedla učitelka Radka Hanychová, třídní 8. A.

K tomu, aby však školáci svého snu dosáhli, bylo třeba nejenom dostatečné množství sms zpráv, které na určené telefonní číslo posílali jejich příznivci, ale také jeho „odpracování.“

„Děti nacvičily pásmo scének, písničky a hru na hudební nástroje pro penzisty žijící v Domě s pečovatelskou službou a rovněž jim pro zpříjemnění vystoupení napekly zákusky,“ popsala Radka Hanychová, která se v projektu angažovala společně se svojí kolegyní Jitkou Jeřábkovou. Záznam představení posoudila komise v Praze.

Druhý splněný sen byl už o něco dražší. Školáci si přáli elektrickou pec na smaltování v hodnotě sedmdesáti tisíc korun. A podařilo se. „Esemesky“ podpořily další divadelní představení, které děti sehrály nejenom pro děti z bystřických mateřských škol, ale v repríze i pro své mladší spolužáky a také rodiče.

Odpracování tohoto snu nezahrnovalo jenom nácvik vystoupení, ale i výrobu kostýmů a kulis.

Třetím snem dětí byly asi tři stovky anglických knih do školní knihovny, aby je mohli využívat všichni školáci. Na splnění takového snu bylo třeba třicet tisíc korun a ani v tomto případě nechybělo dostatek sms zpráv, kterými přání osmáků podpořili jejich příznivci.

„Knížky si děti odpracovaly zlepšením vzhledu učebny angličtiny. Její stěny například vyzdobily vlastnoručně namalovanými portréty osobností anglických dějin, zajímavý je například i model Stonehenge. Celkový vzhled třídy nyní koresponduje s životem ve Velké Británii. Děti práce zaujala, o čemž svědčí i skutečnost, že zdobit učebnu agličtiny přišly i o podzimních prázdninách,“ dodala učitelka Radka Hanychová.

Projekt splněných snů bystřické pedagogy upoutal nejenom proto, že tímto způsobem je možné získat další pomůcky ke zkvalitnění výuky a času stráveného ve škole. Práce na něm rovněž děti zaměstnala a zapojila do něčeho užitečného.