„Byla dokončena infrastruktura v obou školách – vytvořily se nové odborné učebny, venkovní učebny a posílila se bezbariérovost objektů. Základní škola T.G. Masaryka má bezbariérový vstup a ve škole v Nádražní ulici je bezbariérovost vyřešena pomocí schodolezu,“ uvedl bystřický místostarosta Martin Horák s tím, že stavební práce vyšly na zhruba třináct milionů korun, přičemž je podpořila osmdesátiprocentní dotace.

„Novou“ školku od začátku školního roku budou mít také děti navštěvující bystřický Čtyřlístek. Tam přes prázdniny zrekonstruovali elektroinstalaci a vodovodní a kanalizační rozvody za přibližně půldruhého milionu. Dětem na zahradě přibylo rovněž takzvané „mlhoviště“ pro horké dny.

Do svého závěru se v průběhu letních prázdnin dostala také do dvou let rozložená modernizace hřiště u Základní školy Švermova ve Žďáře nad Sázavou. Neboť v budoucnu bude sloužit nejenom školákům, ale i žďárským sportovním oddílům či sportumilovné veřejnosti, jeho slavnostní otevření je naplánováno na úterý 3. září od 15 hodin.

„Uskuteční se veřejné prohlídky areálu a doprovodný program,“ sdělil ředitel Základní školy Švermova ve Žďáře nad Sázavou Jaroslav Ptáček. Doprovodný program zahrne například ukázky tréninku fotbalistů, atletů, horolezců nebo judistů. Kompletní přestavba sportoviště, které bylo v době svého vzniku nejmodernějším v okrese, žďárskou radnici vyšlo na 22,4 milionu korun.

Školu v novém kabátě a navíc ještě rozšířenou a s novým vstupem si budou užívat školáci z Velké Bíteše.

Rozsáhlá revitalizace, kdy došlo i k nástavbě patra na novější budově, přičemž historický objekt dostal mimo jiné nová okna či fasádu, je u konce. Aktuálně se ještě upravuje plocha před novým vstupem z ulice Na Valech. „Na nově upraveném prostranství bude mít čestné místo i bronzová socha Jana Amose Komenského, a to jako pocta tomuto největšímu českému mysliteli, filosofovi a spisovateli. Autorem sochy je akademický sochař Nikos Armutidis z Veverských Knínic,“ uvedl starosta Velké Bíteše Milan Vlček.