„Tři měsíce jsme ve vestibulu budovy shromažďovali například ruličky od toaletního papíru a folií, plastové láhve a víčka, staré telefonní seznamy či různé kartony,“ uvedla pedagožka Dagmar Pivková.

Podle jejích slov bylo cílem celé akce, která byla na téma „Odpady – dopady“ seznámit žáky s problematikou odpadků. „Jejich tříděním a recyklací,“ doplnila Dagmar Pivková. Žáci na výrobcích pracovali ve skupinách pod dohledem vyučujících.

Své „ozdoby“ poté vystavili na chodbách školy. „Děti z prvního stupně se pyšní například šikmou věží v Pise, televizní věží na Ještědu, akváriem, rybníkem, vlajkami států, zvířátky v ZOO či drobnými ozdobnými předměty jako jsou šperkovnice nebo stojánky na školní pomůcky,“ vyjmenovala učitelka Hana Kopecká.

Starší žáci se seznámili s výrobou papíru, problematikou kompostování, navštívili sběrný dvůr a zdokumentovali černé skládky v blízkém okolí školy. „Z nasbíraných odpadků vyrobili strom přátelství, přání z ručního papíru, zajímavé klobouky a pohádkové postavy,“ nechala se slyšet Dagmar Pivková.

Za pozornost určitě stojí také „hřbitov odpadků“. „Na něm je zdokumentována doba rozkladu vybraných látek v přírodě.