Zbytečné nákupy za statisíce korun odhalila kontrola v Základní a mateřské škole v Prapořištích u Kdyně. Ředitel školy nechce věci vydat.

Včera, kdy se mělo konat odnětí majetku, se do školy vydal jako zástupce zřizovatele starosta Kdyně Oskar Hamrus. Ani po opakovaném zvonění a telefonování se mu však nepodařilo s ředitelem školy Janem Dobiášem spojit. „Reakci ředitele, že nás nepustí do školy, jsem očekával,“ reagoval starosta.

Reakci předjímal, jelikož to, že do školy v daný den nikoho nepustí, oznámil ředitel v dopise, který zaslal vedení města a následně se s odkazem na něj vyjádřil i Deníku. „K nakládání s majetkem ZŠ Prapořiště je oprávněn pouze ředitel, případně jím pověřená osoba. Součástí práva a povinnosti nakládat se svěřeným majetkem je též možnost rozhodnout, že se nějaký svěřený majetek stal nepotřebným. Není mi známo žádné mé rozhodnutí, že nějaký svěřený majetek je nepotřebný. Veškerý majetek slouží k zajištění výuky a výchovy dětí a k jejich bezpečnosti. Dne 27. 8. nebude předán žádný majetek zaměstnancům města Kdyně. Ve škole je vše připraveno pro zahájení školního roku a z mého rozhodnutí už nebude do areálu vpuštěna žádná nepovolaná osoba,“ uvedl ředitel školy, podle něhož je jednání města protizákonné.

Ilustrační foto.
Mladistvý dopadl zloděje, zamkl jej a zavolal policii

Rada města rozhodla o odnětí neevidovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě do 3000 korun a materiálových zásob z hospodaření školy. „Jde o neadekvátní množství zásob nářadí a materiálu, které bylo shledáno jako neúčelné, neefektivní a nehospodárné ve vztahu k hlavnímu účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. Majetek bude dle potřeb přerozdělen mezi zřizovatele a ostatní organizace na základě protokolu, který bude obsahovat soupis jednotlivých kusů majetku a zásob a bude podléhat schválení radou města,“ sdělil starosta.

ZÁSOBY JAKO V OBCHODĚ

Seznam bude udělán i u věcí s hodnotou nad 3000 Kč a bude předložen zastupitelům, kteří na základě návrhu od rady budou jednat o tom, zda se odeberou i věci vyšší hodnoty. „Ve škole jsou věci, které jsou pro ni nepotřebné. Například více vrtaček, mnoho věcí na malování, hadic a dalšího. Nechceme odebrat vše, ale například pokud tam má čtyři akuvrtačky, jednu necháme, ze spousty kbelíků třeba dva. Veškeré věci se nakupovaly z veřejných peněz. Pokud byly nakoupené za statisíce a věci potřebné pro školu za desetitisíce, tak to není správné,“ vysvětlil Hamrus s tím, že jde o zbytečně vyhrocenou situaci. „Provedli jsme kontrolu, kterou jako zřizovatel dělat musíme. Nechceme hned někoho vyhazovat nebo šikanovat, jak říká ředitel. Jen chceme napravit chyby,“ uzavřel starosta s tím, že v nejbližší době svolá zastupitele a rozhodnou, jak postupovat dál.

Peter Freestone po získání občanství.
Asistent Mercuryho se stal Čechem, deset let ale žil i na Chodsku