Sdružení krajina z Počítek udržuje chráněné louky na území chráněné krajinné oblasti. Tyto louky jednou do roka sečou. „Se sdružením jsme se domluvili, že by se ze sena dělaly peletky, kterými bychom topili ve škole, čímž by došlo ke snížení nákladů,“ sdělil starosta Herálce Zdeněk Gregor.

Nejprve však musela být provedena spalovací zkouška, který byla bezpodmínečně nutná pro pokračování projektu. „Spalovací zkouška agropeletek, kterou provedli na pracovišti Českého vysokého učení technického v Buštěhradě, vyšla pozitivně,“ dodal Gregor.

Ve vytápění se jedná o relativně unikátní přístup. „V případě tohoto projektu se ukázalo, že vlastnosti pelet jsou příznivé a lze v celém řetězci splnit požadavky kladené legislativou. Toto ovšem nemusí být pravidlem, proto je zapotřebí na projekty pohlížet individuálně,“ uvedl Jakub Maščuch, zástupce vedoucího Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, jehož je to projekt.

Herálec a České vysoké učení technické v Praze na projektu spolupracují. „Škola v současné době topí plynem. Budeme muset pořídit nový kotel, který vyvíjí výrobce společně s vysokým učením technickým. Dojde tedy k nahrazení plynových kotlů kotlem na agropeletky,“ dodal Gregor.

Oproti vytápění budovy školy plynem může obec výrazně ušetřit. „Úspora je plovoucí. V lednu letošního roku byla provedena modelace. Trh se však neustále vyvíjí. Předpokládaná úspora za jednu topnou sezonu byla dle lednových propočtů přibližně 600 tisíc korun,“ vyčíslil Gregor.

České vysoké učení technické v Praze předpokládá, že se i jiné obce o tuto metodu začnou zajímat. „V kontextu vysokých cen energií očekáváme, že i další obce s dostupnými zdroji různých druhů biomasy budou přemýšlet, zda by je nemohly energeticky využít. Herálec ušetří velmi významné prostředky zcela určitě,“ doplnil Maščuch.