„Často od rodičů i dalších zájemců slyšíme, že by chtěli přijít, podívat se do hodin, tak jsme jim vyšli vstříc a rádi je ve škole uvítáme,“ řekl ředitel ZŠ Švermova Jaroslav Ptáček.

Školní dveře budou pro všechny zájemce otevřené od 8 do 16 hodin. Na hosty bude čekat i nový školní bufet s retrokoutkem, který bude slavnostně otevřen v 10 hodin. Pro příchozí bude připravené pohoštění, budou moci i ochutnat zdravou svačinku nebo poobědvat s dětmi ve školní jídelně. Pro retrokoutek vymysleli netuctovou výzdobu, třeba koláže fotografií z doby, kdy škola teprve vznikala. Děti si tak mohou prohlížet připomínky úplných začátků „své“ školy. Zajímavostí jsou také „židle“, které tam budou sloužit. „Nechali jsme opravit a použili vyřazená sedadla z kina,“ dodal ředitel s úsměvem.

Krojované panenky mohou zájemci uvidět od 10. března v Košumberku v Lužích.
Tvůrkyně krojovaných panenek dostaly ocenění Kraje Vysočina

Návštěvníci dne otevřených dveří se také mohou stát i publikem při dopolední soutěži SuperStar, která je ve škole velmi oblíbená. „Děti vždy předvádějí spoustu úžasných výkonů,“ chválil žáky Jaroslav Ptáček. Pěvecké výkony svých favoritů bude hodnotit odborná porota složená z učitelů a zároveň přítomní diváci. Soutěž malých zpěváků se koná v tělocvičně.