Více v Souvisejících článcích

„Z okresu na tom byly nejhůře komunikace na Bystřicku, kde měla voda největší spád. Při těchto povodních navíc nedošlo jenom k poškození struh nebo krajnic, ale jednalo se často o celé povrchy vozovek,“ vysvětlil Jiří Kašpárek, vedoucí provozu žďárského pracoviště Krajské správy a údržby silnic.

Hrubý odhad škod by se podle Jiřího Kašpárka měl pohybovat mezi osmi a devíti sty tisíc korun. Nejnutnější opravy, které zabezpečí sjízdnost silnic a bezpečnost provozu, budou realizovány v nejbližší době. Zásadní opravy pak čekají zasažené komunikace v srpnu letošního roku.

Co se narušení vozovek týče, největší škody napáchalo počasí kromě Bystřicka také na Velkomeziříčsku. Naproti tomu silnice na Žďársku nebyly středečními přívalovými dešti nijak zasaženy.

Škody již sčítají také v Křižanově na Velkomeziříčsku, kde bylo vyplaveno šestnáct sklepů a dva obytné prostory. „Hasiči vyplavené domy obcházeli, ptali se na potřeby lidí a nabízeli například vysoušeče,“ popsal křižanovský starosta Antonín Kania s tím, že o toto zařízení doposud nikdo neměl zájem. Jeden dům v městysi je však stále zatopený, jelikož se nachází v blízkosti potoka.

A protože je jeho hladina dosud příliš vysoko, není zatím možné toto obydlí začít vysušovat. Kromě rodinných domků byly v Křižanově velkou vodou poškozeny také silnice. „Odhaduji, že na těch vznikla škoda kolem dvou set tisíc korun,“ říká starosta Antonín Kania. Podle něj mohly být škody mnohem vyšší, nebýt rychlého a profesionálního zásahu několika hasičských sborů. Městysi také významně pomohly specializované křižanovské firmy, jejichž pracovníci naváželi kamení na zpevnění hráze rybníka a likvidovali bahno, jež zaplavilo silnici.

Minimálně do statisíců korun půjdou škody také v Bobrové na Novoměstsku. Vytopeno tam bylo zhruba sedm desítek sklepů, nejméně v jednom domě pak byly zasaženy i obytné prostoty a jeho majitelka byla evakuována. Hasiči tam vodu odčerpávali ještě v pátek, a to nejen ze sklepů, ale také ze studen, které má v Bobrové zhruba každý druhý dům.

„Na vyčíslování škod stále pracujeme. Je toho opravdu hodně a stále objevujeme další a další věci. Kromě domků byla zaplavena například školka, kde stál metr vody. Poškozeny byly také dva rybníky nebo místní komunikace,“ uvedla starostka městyse Jaroslava Straková.

Poté, co jednotlivé vytopené obce dokončí základní úklidové práce a podaří se jim vyčíslit škody, je připraven jim pomoci také kraj Vysočina. „Stejně jako v minulosti se chystáme uvolnit účelové dotace na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod. A to takových, jichž se netýká pojištění,“ sdělila krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Znamená to tedy, že zasažené obce mohou žádat o proplacení nákladů na nejrůznější úklidové práce, čištění vozovek či odvoz materiálu. Po schválení krajskými zastupiteli pak obvykle kraj Vysočina uhradí žadatelům padesát procent všech nákladů.