Asociace státní maturity podporuje, dalo by se to tak obecně říct?
Asociace nové maturitní zkoušky dlouhodobě podporovala, tím však nechci říct, že nemáme žádné výhrady. Avšak v systému, který je podle rámcových vzdělávacích programů dost rozvolněný, by měl by být sjednocen výstup, aby stát jako zadavatel veřejné zakázky na vzdělávání věděl, jak byla zakázka splněna. Střední školství maturitní zkoušku jiného typu než je nyní potřebuje, ta současná nemá potřebnou vypovídající hodnotu.

Co vidíte jako slabinu státní maturity?
Skutečnost, že byla tak dlouho odkládána a tudíž v tuto chvíli je postavena do předvolební atmosféry, což není to pravé. Státní maturita se připravuje téměř patnáct let, uskutečnila se například Maturita na nečisto nebo Sonda maturant, ale to neustálé posunování nevyhnutelného věci neposloužilo.

Myslíte si, že do podzimu, kdy se uskuteční takzvaná Maturitní generálka, budou učitelé dostatečně proškoleni, všichni aktéři budou mít ve věcech jasno?
Učitelé jsou postupně proškolováni a Maturitní generálka by měla posloužit i ke konzultacím, zjišťování co a jak udělat jinak a odstranit případné závady, protože není vyloučeno, že se vyskytnou. To je v zájmu všech zúčastněných stran. Problémem jsou školení, protože tak, jak se nyní vedou, jsou zbytečně komplikovaná a všechno vypadá strašně složitě.

Myslíte si, že do června 2011 bude všechno v pořádku a v žádném případě už nemůže přijít nějaký další odklad?
Nedovolil bych si vystupovat jako prognostik. Nikdo si z politického ohledu nemůže být jistý ničím. Ovšem věřím, že lidé, kteří to myslí se vzděláváním vážně, chápou, že současná maturitní zkouška nemůže mít požadovanou platnost pro vysoké školy.

Studenti, kterých se nová maturita dotkne jako prvních, se často sami přirovnávají k pokusným králíkům…
Každý, který něco dělá první, je pokusný králík. I řidič, který jako první dělá zkoušku podle nových pravidel. Na to se nedá brát zřetel. Studenti pochopí, že nová maturita jim dá vypovídající výsledek ve formě vysvědčení, jiného než dnes. Nebudou v něm jen známky, ale třeba i výsledek studenta v rámci republiky. A někteří z nich by pak na vysoké škole neměli mít díky sjednoceným požadavkům na maturitu oproti absolventům jiných škol „díry ve vzdělání“.

--------------

Ředitelé gymnázií se sešli v Medlově

V rekreačním středisku Medlov se setkali ředitelé gymnázií z celé republiky na pravidelné konferenci a tentokrát i valné hromadě Asociace ředitelů gymnázií. Akce je třídenní, letos nad ní převzalo patronát žďárské gymnázium.

„Gymnázia se v pořádání konference střídají, letos jsme na řadě my,“ informoval ředitel hostitelského gymnázia ve Žďáře Vlastimil Čepelák.
Letos a právě v tyto dny je po rozhodnutí ministerstva školství velice aktuální otázka startu státních maturit pro absolventy roku 2011, jimž bude předcházet takzvaná Maturitní generálka o letošním podzimu. Proto má idea jejich provedení při konferenci asociace ředitelů velkou důležitost.

„Státní maturity a Maturitní generálka budou předmětem diskuse a ve spojitosti s nimi i debata o zajištění logistiky tohoto projektu a další podobná témata,“ potvrdil ředitel žďárského gymnázia.

Hovořit se tedy bude mimo jiné i o tom, že účast jakékoli střední školy na Maturitní generálce není povinná, rozhodnou o tom ředitelé jednotlivých vzdělávacích zařízení. Týká se studentů, kteří budou už „státně“ maturovat v roce 2011, a to v takzvané náběhové fázi. Plná verze čeká jejich spolužáky o rok později.