„Nenechali jsme si ujít příležitost pro krátkou vzpomínku na nestora žďárského skautingu. Božetěch Toman založil skautský oddíl ve Žďáře spolu s Mikulášem Neugebauerem po válce, v roce 1945,“ připomenul krajský legát pro kmen dospělých skautů Vladimír Slovák ze Žďáru nad Sázavou.

Mikuláš Neugebauer, kterému se říkalo Míťa a Božetěch Toman, jehož ostatní nazývali Bojda, se tehdy zúčastnili lesní školy v Jinošově. Po návratu z lesní školy oslovili své kamarády a známé, zda by jim nepomohli se založením místního skautingu. A organizace, která v podstatě přetrvala až do dnešních dnů, byla na světě. „Božetěch Toman byl synem žďárského vydavatele. Jeho otec tisknul nejrůznější periodika a Božetěch tiskoviny rozvážel na kole. Už v dětství byl velice aktivní. Posléze se stal zapáleným skautem. A nejen to. Byl také muzikantem, hrál v několika kapelách. A byl i divadelník a člen místní sokolské jednoty,“ popsal všestrannost osobnosti Božetěcha Tomana Vladimír Slovák.

Nejbližší mu ale byl skauting. Snad proto bylo jeho snem zemřít mezi svými, na skautském táboře. Tento sen se nakonec stal skutečností. „Zemřel před dvaceti lety, opravdu to bylo na skautském táboře. Pokaždé, když přišla otázka na odchod z tohoto světa, tak říkal, že by chtěl umřít mezi dětmi na táboře. A to se mu také splnilo. Bylo mu tehdy třiasedmdesát let,“ potvrdil Vladimír Slovák.

Božetěch Toman se o rozvoj místního skautingu staral i v době, kdy byla tato činnost oficiálně zakázána. „Když skauty zrušili, začal vést oddíl vodních sportů. Později, až do revoluce, fungovali skauti pod hlavičkou turistického oddílu mládeže. Idea skautingu ale v oddílu stále přetrvávala. Po roce 1989 byl skautský oddíl obnoven,“ připomenul Vladimír Slovák.