Poutě se konají v brněnské diecézi od roku 1990, vždy kolem svátku patrona skautingu svatého Jiří. Tradice začala poutí v Rajhradu. Na Žďársku skauti v sobotu 23. dubna putovali podruhé v historii.

Odpoledne při slavnostním nástupu přivítali mezi sebe biskupa Vojtěcha Cikrleho, který poté sloužit mši v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Bazilika patří k pěti místům brněnské diecéze, kde se letos otevřely Svaté brány. Na přání papeže Františka se u příležitosti oslav probíhajícího Svatého roku 2015 poprvé v dějinách otevřely i mimo Řím.

Skautská pouť má vždy zdůraznit jeden ze tří principů skautingu: povinnost k Bohu, k druhým i k sobě.