Rozhodli o tom krajští radní. Důvodem je hlavně snaha o zvýšení bezpečnosti, a to s přihlédnutím ke zvyšující se intenzitě dopravy a očekávaným rozvojovým trendům této čísti regionu.

Přesný termín modernizace však ještě není znám, stavebním úpravám bude totiž předcházet dlouhý proces plánování.