Nově zvažovaný úsek by tak mohl nahradit záměr krajských radních vést frekventovanou komunikaci po silnici II/353 skrz CHKO Žďárské vrchy přes vesnice Vysoké, Počítky, Sklené, Tři Studně, Fryšava, Kadov, Krátká, Sněžné, Daňkovice a Borovnice.

Vyplynulo to z jednání, které se konalo na krajském úřadě. Ale o tom, zda vůbec páteřní síť bude procházet centrální částí Žďárských vrchů, by měla mimo jiné rozhodnout studie EIA, která posoudí vliv silnice na životní prostředí.

Hodně napoví studie EIA

„Pokud se prostřednictvím studie EIA zjistí, že je to na přírodu velká zátěž, nepustíme to dál. Já osobně si myslím, že plánovaný záměr přes studii neprojde. Podle mě je toto řešení naprosto nemyslitelné,“ řekl pracovník správy CHKO Jaromír Čejka.

„Pokud by páteřní síť na trase Žďár – Sněžné – Polička prošla, bylo by narušeno poslání chráněné krajinné oblasti, jímž je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s dochovaným krajinným rázem a významným zastoupením přirozených ekosystémů,“ vysvětlil ochranář.

Podle náměstka hejtmana Václava Kodeta probíhá v současné době vyhodnocování všech možných řešení, kudy by silnice mohla vést. „Na jaře příštího roku by měly být výsledky hotovy. Na jejich základě poté vybereme optimální řešení,“ informoval Kodet.

Proti páteřní komunikaci vedoucí ze Žďáru nad Sázavou do Poličky přes Sněžné se ohradili lidé bydlící na této trase. „Sepsali jsme petici. Do dnešního dne máme nasbíráno něco kolem devíti set podpisů. Ještě nám chybí obec Vysoké a místní části na trase,“ uvedla včera členka petičního výboru Jaroslava Michalcová.

Na dosavadním trasování páteřní sítě ze Žďáru přes Sněžné do Poličky už obce ležící na trase podle senátora Josefa Novotného vydělaly. „Silnice byla totiž kompletně opravena. Vesnice si ale další rozšiřování nepřejí, protože by s ním přišel i kamionový provoz, a jsou tak jako jediné v kraji ochotné se páteřní sítě vzdát. Tyto obce chtějí oblast Žďárských vrchů zachovat spíše pro turistiku, v zimním období přes tuto silnici vede mnoho lyžařských tras,“ nechal se slyšet senátor.