V Polničce byl během zhruba jednoho měsíce opraven asi tři sta metrů dlouhý úsek vozovky, který byl do té doby jediným nezrekonstruovaným v celé vesnici.

„V současné době pracujeme už pouze na urovnávání ploch vedle silnice a na jejich osévání trávou,“ sdělil polničský starosta Bohumil Cempírek.

Tyto práce by měly být podle něj dokončeny ještě během tohoto týdne. Následovat potom bude asfaltování posledních meších ploch souvisejících s budováním komunikace. Dokončení těchto závěrečných stavebních úprav je pak plánováno na příští týden.