„Důvodem plánované uzavírky je sanace kaverny, která se vytvořila v podkladních vrstvách vozovky a v zemním tělese silnice,“ vysvětlila Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Existenci dutiny vyplněné vodou spodního pramenu nesignalizoval ani stav komunikace, ani diagnostický průzkum realizovaný před samotnými opravami asfaltového povrchu, které byly dokončeny v srpnu 2009.

V hledáčku Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), pod jehož vlastnictví silnice první třídy spadá, je zhruba třicet metrů dlouhý povrch komunikace mezi Městcem a Karlovem. Stavební práce na dotčeném úseku komunikace započnou 24. května a kromě odtěžení stávajícího násypu i jeho podloží do hloubky 5 až 6 metrů, budou obnášet i odvodnění kaverny do silniční příkopy pomocí speciálního štěrkového drénu. Na závěr dojde k opětovnému navezení nového násypu včetně konstrukce silnice. Veškeré tyto aktivity si vyžádají nemalé finanční prostředky. „Náklady jsou zatím odhadovány ve výši 4,5 milionu korun. Záleží samozřejmě na skutečném rozsahu sanací,“ uvedla Tesařová.

Objízdné trasy

Díky úplné uzavírce budou nuceni šoféři při svých cestách ze Žďáru nad Sázavou do Vojnova Městce a dál ve směru na Žďírec nad Doubravou využívat vyznačených objízdných tras, a to až do 11. června.

Podle starosty Vojnova Městce Josefa Macka by se však téměř třítýdenní opravy na silnici měly zvládnout v kratším časovém limitu. „Počítám tak s týdnem. Dodavatel stavby si dává pro případ komplikací záměrně delší lhůtu na dokončení,“ myslí si Macek.

V průběhu května a června pak počítá ředitelství silnic a dálnic na téže silnici I/37, avšak v jiné lokalitě, s rekonstrukcí dalších krátkých úseků vozovky. Konkrétně jde o komunikace od křižovatky s dálnicí D1 směrem k Velké Bíteši a v průtahu Křižanovem. „Omezení a uzavírky projedná dodavatel stavebních prací se silničním správním úřadem. Usilujeme o zařazení více staveb, ale vzhledem ke stavu rozpočtu není dosud nic jiného rozhodnuto,“ dodala Tesařová.