Obce ležící na trase letos žádaly o změnu technologie posypu a o udělení výjimky ze zákona a zavedení chemického ošetřování, nicméně zatím se věc nepodařilo dotáhnout do konce.

Šlo o silnice II/354 v úseku hranice kraje – Svratka – Sněžné – Nové Město na Moravě, II/343 v úseku hranice kraje – Svratka a II/350 v úseku křižovatka se silnicí I/37 – Světnov – Herálec – Svratka. Důvodem jsou časté dopravní nehody a zpomalení dopravy vlivem hlubokých vyjetých ledových kolejí na silnici. „Letos se to už bohužel vyřídit nestihlo, administrativa je zdlouhavá, tak snad v příštím roce,“ konstatoval starosta Svratky František Mládek. „Naši žádost ale podpořily všechny obce na trasách i Nové Město na Moravě, dále i Policie ČR Krajské policejní ředitelství Kraje Vysočina, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, dopravní zdravotní služba nemocnice v Novém Městě, praktičtí lékaři, firmy ZDAR a AVE Vysočina i místní firmy,“ doplnil starosta.

Šoféři si tak na zmíněných úsecích krajských silnic budou muset vystačit s posypem inertním materiálem a zapomenout na holý povrch. „Silnice II/350 a II/354 přes centrální část Žďárských vrchů do Svratky zůstávají jako v minulých letech pouze s inertním posypem, zájmy ochrany životního prostředí zde chemickou údržbu nedovolují,“ uvedl výrobní náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Julius Janeba.

Ilustrační foto
Při nehodě se zranilo osm lidí, dva těžce

Výjimka ze zákazu solení však byla na pět zimních období prodloužena na další krajské komunikaci v CHKO, kterou je II/360 spojující Nové Město na Moravě s Jimramovem. „Podařilo se nám po jednáních prodloužit výjimku chemické údržby na úseku II/360 Nové Město – Jimramov, opět za podmínek detailního sledování vlivu soli na okolní životní prostředí a dalších opatření. Lesy ČR například argumentují, že díky chloridům může docházet k poškozování okolních dřevin, zejména v úseku Pohledec – Koníkov,“ upřesnil Janeba.

Ochranáři proto vyžadují stav sledovat. „Vzhledem k hodnotám území byl po dobu platnosti výjimky nařízen monitoring aplikace chloridu sodného skrápěného chloridem hořečnatým na vybraných místech na podzemní vody, půdu a vegetaci,“ sdělil Josef Havelka ze Správy CHKO Žďárské vrchy ve Žďáře nad Sázavou, regionálního pracoviště Agentury ochrany a přírody ČR.

Kromě výjimky ze solení na silnici mezi Novým Městem a Jimramovem byly prodlouženy další tři výjimky. „Výjimky se vztahují také na komunikace I. třídy na území CHKO Žďárské vrchy, dále na hraniční silnici od Nového Města na Moravě k Nové Vsi a na silnici od Žďáru nad Sázavou do Nového Veselí,“ dodal Josef Havelka.