V kině se sešli se sexuologem Radimem Uzlem. Jeden z nejznámějších českých odborníků vinou zpoždění vlaku dorazil s půlhodinovým zpožděním, následná, více než hodinová beseda však studentům jejich čekání plně vynahradila.

A jaký udělali podle Radima Uzla Češi v oblasti sexuální problematiky největší pokrok?

„Zcela určitě nejpozitivnějším trendem v posledních patnácti letech v otázce sexu jsou potraty, jejichž počet poklesl oproti stavu před rokem 1989 o sedmdesát procent. Svědčí to o vysoké míře odpovědnosti mladých českých párů. Jsem velmi rád, že se v této statistice řadíme mezi nejvyspělejší země světa,“ uvedl Uzel.

V průběhu besedy také došlo na otázku snížení věkové hranice sexuální zletilosti. Radim Uzel se vyjádřil pro její snížení na 14 let, protože podle něj to znamená možnost větší ochrany dětí. „Ne tedy snížení věkové hranice pro legální sex, jak ji mnozí špatně chápou,“ vysvětlil sexuolog.

Radim Uzel se ukázal nejen jako velice zkušený a sečtělý odborník, ale také jako vtipný a zábavný průvodce sexuální tématikou. Studenty Školy ekonomiky a cestovního ruchu seznámil s nebezpečím přenosných pohlavních chorob a možnostmi, jak se proti nim dostatečně chránit.