Řešené území zahrnuje veřejné prostranství kolem kostela svatého Prokopa, „náměstíčko“ u regionálního muzea a taktéž navazující přístupy směrem k ulicím Nábřežní a Zahradní. Přítomným zájemcům z řad veřejnosti návrh přestavby uvedené lokality kolem ulice Tvrz přiblíží jeho autoři z ateliéru RAW Brno, přičemž následné debaty se zúčastní rovněž zástupci vedení žďárské radnice.