„Snažíme se neizolovat od ostatních. Chceme, aby na radnici věděli, že klub seniorů ve městě existuje, a že jsme schopni a ochotni kdykoliv pomoci. Pravidelně se účastníme některých městských akcí, jako je například Nova Civitas a další," řekla předsedkyně Základní organizace Svazu důchodců České republiky v Novém Městě na Moravě Libuše Topinková.

Spolupráci se seniory si představitelé města opravdu pochvalují. „Pokud jde například o větší návštěvy, jako třeba když do Nového Města zavítá prezident, pak jsou senioři mezi prvními, kteří nám nabídnou pomoc," potvrdil novoměstský starosta Michal Šmarda. „Je to organizace, která nám vždy vyjde maximálně vstříc. Jsou to lidé mladí duchem, i když věkem jsou už trochu starší. Jsou nesmírně aktivní, vstřícní a pohotoví," doplnila Alena Lukášová z odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí městského úřadu.

Senioři v Novém Městě opravdu nezahálí. Několik z nich studuje na takzvané univerzitě třetího věku. Ale studium není jejich hlavní aktivitou. „Naše činnost sestává ze tří oblastí. Jednou z nich jsou poznávací zájezdy. Jezdíme často a rádi a známe spoustu míst, o kterých mladí lidé většinou ani neslyšeli," uvedla Libuše Topinková.

Další z pravidelných činností novoměstských seniorů jsou návštěvy kulturních akcí a divadelních představení a to jak místních, které se čas od času uskuteční v kulturním domě, tak také na jiných místech. „Jezdíme rádi do Brna i do Jihlavy. A docela rádi se také bavíme třeba při harmonice. Je to pokaždé hodně zajímavé, protože ženy, které na setkání přijdou o holi, ji najednou odloží a tančí. Prostě jim to nedá," usmála se Libuše Topinková.

Vzdělávání starších lidí v Novém Městě na Moravě neprobíhá pouze na „vysokoškolské půdě". Senioři se účastní i mnohých besed a řadu z nich i sami pořádají.

Společná setkání v klubu seniorů jsou pro starší občany velice přínosná. „Schůzky jsou velmi důležité třeba pro lidi, kteří ztratili partnera. Mám řadu spolužaček a kamarádek, které jsou vdovy a pokud by nechodily do klubu, tak se nedostanou na zájezd, nedostanou se do divadla, prostě nikam. Jejich děti mají svá zaměstnání, rodinu a své zájmy a nemají na rodiče většinou čas," potvrdila Libuše Topinková.