„Studie pracuje s námi požadovanou cílovou kapacitou zařízení a provozními náklady sociálního objektu i cenou, kterou v případě získání dotace do výstavby vloží město. Cena komplexního projektu s celkovou kapacitou až sto klientů se bude pohybovat okolo 120 milionů korun,“ přiblížil starosta Velké Bíteše Milan Vlček.

Studie počítá se dvěma etapami výstavby zařízení. V první půjde o objekt s pětadvaceti pokoji s možností umístění jednoho až dvou seniorů v každém z nich, administrativním a provozním zázemím a vlastní kuchyní. „V souladu se strategií Kraje Vysočina projekt obsahuje možnost prostor pro otevřené i uzavřené oddělení klientů. Domov s uzavřeným režimem je určen lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění – například Alzheimerovy choroby. Pro první etapu výstavby hodláme využít letošní výzvu a požádat o dotace z evropských fondů. V případě úspěchu bychom měli možnost získat maximální míru dotace až 90 procent, nejvýše ovšem z 60 milionů nákladů stavby,“ popsal starosta.

Ve druhé etapě by se pak domov důchodců rozšířil o lůžkové oddělení, dalších pětadvacet pokojů určených pro jednoho až dva klienty, tedy na celkovou kapacitu domova až pro stovku seniorů. „Nový objekt by nahradil stávající domov pro seniory na poliklinice. V uvolněných prostorách pak uvažujeme o dalších ordinacích odborných lékařů. Současně s tím by bylo možné provést dopravní propojení stávajícího parkoviště v ulici Tyršova s lokalitou Za Uličkami a za stávajícím heliportem vybudovat nové parkoviště. Tyto plochy pro návštěvníky polikliniky by doplnily kapacitu parkování v ulici Tyršova a celkově přispěly k dořešení dnešního nevyhovujícího dopravního stavu před poliklinikou,“ doplnil Milan Vlček.